Ronnie Koop


Lid algemeen bestuur

Ik ben Ronnie Koop, geboren in Feanwâlden, opgegroeid in Damwâld en nu woonachtig in Dokkum. In mijn jeugd veel in de bossen en weilanden van de Wâlden en Noardeast-Fryslân mijn tijd doorgebracht.

Ik ben werkzaam bij deFriese Milieu Federatie. Bij de Friese Milieu Federatie zal ik me inzetten op de thema’s Klimaat en Energie, thema’s die erg actueel zijn en in onze samenleving veel aandacht vragen. H

Verder maak en luister ik graag muziek, zit in een band en bespeel dan het drumstel met veel plezier.

De Partij voor de Dieren is voor mij een noodzaak, een enthousiaste en gemotiveerde politieke partij die duidelijk aangeeft dat het zo niet meer kan. We hebben onze grenzen overschreden als het gaat om een gezonde leefomgeving, dierenrechten en een eerlijk voedselsysteem. Iedereen en alles is slachtoffer van hoe we er nu voor staan, de dieren, de natuur, de mens en dus ook de boeren.

Binnen Wetterskip Fryslân is veel te winnen als het gaat om het herstellen van de biodiversiteit, het verbeteren van de waterkwaliteit, een eerlijk belastingstelsel en het stoppen van dierenleed.