Succes­volle bijdrage coali­tie­ak­koord


Beleidsnota beheer flora & fauna

25 mei 2023

We mochten een bijdrage leveren voor het coalitieakkoord. Onder andere hebben we gekozen voor een nota dierenwelzijn. De coalitie heeft de ambitie om deze nota op te gaan stellen overgenomen en zal gaan werken aan een beleidsnota beheer flora & fauna. Deze ambitie zal gaan inhouden dat exoten worden ondergebracht in deze nota, dat in één oogopslag zichtbaar is welke dieren en planten hierin staan, wat het gedrag is, wat schade kan worden veroorzaakt en wat het juiste beleid is om de veiligheid van onze keringen en dijken te garanderen. Zeer zeker is dit niet in alle gevallen bestrijden. Het doden van dieren omdat deze schade veroorzaken is niet bij voorbaat het beste beleid. In een nota komt informatie samen en kan preventief beleid afgewogen worden tegen het huidige beleid. Een mooie stap voorwaarts!