Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Partij voor de Dieren doet mee aan water­schaps­ver­kie­zingen in Friesland

Kandidatenlijst vastgesteld op partijcongres

Leeuwarden, 21 november 2022 – De Partij voor de Dieren doet op 15 maart 2023 mee aan de waterschapsverkiezingen in Fryslân. De kandidatenlijsten zijn op 20 november vastgesteld door de leden van de partij op het congres. Ook het verkiezingsprogramma is door de leden goedgekeurd op het congres en zal binnenkort worden gepubliceerd. De kandidaten De nummer 1 op de lijst voor het Wetterskip Frysl...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid