Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Actueel

Succes­volle bijdrage coali­tie­ak­koord

Beleidsnota beheer flora & fauna

We mochten een bijdrage leveren voor het coalitieakkoord. Onder andere hebben we gekozen voor een nota dierenwelzijn. De coalitie heeft de ambitie om deze nota op te gaan stellen overgenomen en zal gaan werken aan een beleidsnota beheer flora & fauna. Deze ambitie zal gaan inhouden dat exoten worden ondergebracht in deze nota, dat in één oogopslag zichtbaar is welke dieren en planten hierin staan,...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden