Een planeetbrede visie


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie

Onze mensen

Ronnie Koop

Lid AB Wetterskip Fryslân

Ik ben Ronnie Koop, 46 jaar, geboren in Feanwâlden, opgegroeid in Damwâld en nu woonachtig in Dokkum. In mijn jeugd veel in de bossen en weilanden van de Wâlden en Noardeast-Fryslân mijn tijd doorgebracht. Ik ben werkzaam bij een bedrijf wat keukens en badkamers verkoopt. Binnen dat bedrijf ben ik verantwoordelijk voor veel wat achter de schermen gebeurt. Samen met een collega delen wij de activi...

Lees verder

Actueel

Water is van levens­belang

Ons programma voor de Wetterskip verkiezingen 2023

Dankzij water zijn er allerlei prachtige eco-systemen, vol planten en dieren. Maar het gaat niet goed met het water in ons land. We hebben zelfs de slechtste waterkwaliteit van Europa. Als het niet goed gaat met het water, dan gaat het ook niet goed met de natuur, met de dieren en met ons. En nu? We moeten mét het water leren werken, in plaats van ertegen. De Partij voor de Dieren doet ook dit ja...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid