Inbreng bij Begroting 2019


19 december 2018

Dank u wel Voorzitter,

Mijn inbreng zal net als vorig jaar niet gaan over geld maar over het leven. Wat heb je aan een verdienmodel dat een kaal, leeg en doodstil land oplevert. De biodiversiteit holt achteruit en we lijken dit proces niet te kunnen stoppen.

De extreme droogte in de zomer en de herfst brengen nog meer schade aan in een natuur die sowieso onder druk staat vanwege lage waterstanden en uitstoot van stikstof, nitraten en fosfaten. We zien een enorme terugloop van het aantal weidevogels, insecten en vlinders en het boerenland is veranderd in een monotoon grasland waar nauwelijks nog iets leeft.

Mensen die nog weten hoe het ooit was en die nog dicht bij de natuur staan omschrijven dit als landschapspijn. Ik wil het DB van het ons waterschap complimenteren met de inspanningen die ze de afgelopen jaren heeft geleverd op het gebied van vismigratie en de ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers. Hierdoor krijgt een vis als de paling toch weer een kans om te herstellen en in aantal toe te nemen.

Ook op het gebied van verbetering van de waterkwaliteit en klimaatmaatregelen in het Wetterskip goed bezig. De landbouw zou hier een voorbeeld aan kunnen nemen. In plaats van bezwaar te maken tegen aanleg van natuurvriendelijke oevers zou ze eindelijk eens maatregelen moeten nemen om de weidevogels, bloemen, kruiden en insecten weer een plek te geven in ons landschap. Wie zomers door Friesland fietst waant zich op de meeste plekken in een glimmende groene woestijn.

Niet alle boeren zijn armen er is op papier een overkoepelende LTO, maar we zien nog steeds geen veranderingen terwijl de afname van de biodiversiteit steeds ernstigere vormen aanneemt. De soorten die nog overblijven zoals ganzen, muizen en vossen moeten dan ook eens nog bejaagd worden, zodat er helemaal niks meer leeft.

Dat het anders kan bewijst Murk Nijdam uit Wommels. Op 60 hectare heeft hij een weidevogelparadijs. Hoe kan dat? Heel simpel, een hogere waterstand, in het voorjaar vaste mest op een bloem en kruidenrijk grasland en het wemelt er van de grutto’s, dit jaar 200. In de twee ondiepe waterpoelen vinden we ook nog eens kluten, visdiefjes, bergeenden en tientallen trekvogels waaronder een groep kemphanen.

We weten dus hoe het moet, hoe het kan en hoeven het alleen maar in te richten. Als een deel van de boeren dit doet dan komt het al goed. Indien geld het probleem is, moeten we in overleg gaan en gericht gaan investeren. Landbouwsubsidies moeten groen worden en de LTO en de grote melkleveranciers kunnen een fonds oprichten en gebieden plannen die het meest geschikt zijn voor de omschakeling naar meer biodiversiteit. Dit fonds kan ook aangevuld worden door de provincie en de overheid. Uit wetenschappelijk onderzoek is namelijk gebleken dat we de biodiversiteit alleen kunnen vergroten met de hulp van de landbouw, simpelweg vanwege het grote oppervlakte dat met name in Friesland uit landbouw bestaat.

Met alleen “circulaire” landbouw komen we er niet. De weilanden en akkers moeten veranderen. De uitstoot van ammoniak en stikstof moet omlaag. We moeten een oplossing vinden voor de mest uit de gierkelders. Een dier dat altijd aan de dunne is, is trouwens niet gezond, misschien moet daar ook eens over worden nagedacht. Doen we dat niet, dan verdwijnt het leven uit het Friesland.

In provincies als Zeeland, Noord Brabant en Limburg zijn al projecten om de patrijs en de leeuwerik weer een kans te geven en akkers geschikt te maken voor lang verdwenen wilde bloemen. Waarom zijn er in Friesland niet van dit soort projecten? Kunnen we in de begroting van 2019 tijd en geld vrijmaken voor vergroting van de biodiversiteit? Kan het Wetterskip samen met de provincie in overleg treden met de belangrijkste speler, de landbouw. De huidige voorzitster van LTO Noord komt notabene uit ons midden. We kennen haar, de lijnen zijn kort.

Onze oproep is duidelijk. Vergroot de biodiversiteit in Friesland en wel vanaf 2019. Want als we nog langer wachten dan hoeft het niet meer. Ga als Wetterskip en Provincie met de landbouw om tafel en geef het leven in ons landschap weer een kans. Daarom dien ik de volgende motie in.

Partij voor de Dieren,

Theo Scheper

10-12-2018

Lees de motie voor de werkgroep biodiversiteit hier na.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer