Bijdrage begroting 2018


22 november 2017

Als waterschapbestuurders kiezen we met elkaar waar het geld naar toe gaat. Om dit overzichtelijk te maken hebben we dit onderverdeeld in voldoende, schoon en veilig. Lijkt logisch, maar naar onze mening hebben we de afgelopen decennia één ding totaal uit het oog verloren en dat is het leven. In dertig jaar tijd levert dat het volgende beeld op. Veldleeuwerik 97 % achteruitgang, patrijs 95% van de grutto is minder dan de helft over en die achteruitgang geldt ook voor de kievit, de scholekster, de tureluur en alle akker- en weidevogels. Uit recent onderzoek blijkt dat we driekwart minder insecten hebben, driekwart. Bloemen en kruiden zijn er niet meer en je ziet af en toe nog een enkele vlinder of bij. Het ontbreken van insecten zal ongetwijfeld één van de hoofdredenen zijn waarom de weidevogelpopulatie zich niet hersteld.

Wat de biodiversiteit betreft hebben we het dus ontzettend slecht gedaan, zwaar onvoldoende. En de boeren die elke dag in de zogenaamde natuur zijn heb ik ook niet bij monde van hun LTO organisatie hier over gehoord. Het is daar net zo stil gebleven als het nu in de bouw- en weilanden van Friesland is. Friesland is veranderd in een stille agrarische woestijn, met kleine postzegeltjes natuur. De geur en kleur is al lang weg. Collega partijen heb ik zolang ik in dit Bestuur vertegenwoordigd ben (met uitzondering van de fracties van Water Natuurlijk en LLB) hier niet of nauwelijks over gehoord. Burgers, toeristen en natuurliefhebbers wel. Ik hoef hiervoor maar te verwijzen naar de vele artikelen die er sinds de discussie over landschapspijn in de kranten zijn verschenen.

Voor onze fractie is er in de toekomst dus van belang dat Friesland weer kleur en natuurlijke geur krijgt en dat we weer leven om ons heen kunnen ervaren. Ik ben daar niet optimistisch over. Het terugkrijgen van soorten waar nog zo weinig van over is, is in een tijd van klimaatverandering en het nog steeds gebruiken van landbouwgif in een monotoon en uitgeput landschap in onze ogen bijna onmogelijk. Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar Friesland waar je dertig jaar geleden nog kon genieten van geur, kleur en vogelzang is veranderd in een dood landschap waar voor de toerist en de natuurliefhebber weinig tot niets meer te beleven is.

Vragen :

Zien de andere fracties het afnemen van de biodiversiteit ook als een serieus probleem?

Kan het DB biodiversiteit opnemen in haar plannen en nota’s?

Theo Scheper

Voorzitter en AB lid Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer