Motie werkgroep biodi­ver­siteit


19 december 2018

Motie: We richten een werkgroep biodiversiteit Friesland op.

AB Vergadering 11-12-2018

Agendapunt 8. Begroting 2019

Het Algemeen Bestuur bijeen in vergadering op 11 december 2018

Overwegende dat:

De biodiversiteit in Friesland al jarenlang terugloopt.

Constaterende dat:

We iets moeten doen om deze teruggang te stoppen.

Roept het Algemeen Bestuur op een werkgroep biodiversiteit op te richten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren

Theo Scheper

Lagere Lasten Burger

Sjerp de Jong


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer