Bijdrage muskus­ratten voor commissie AFSP


19 juni 2019

27 mei 2019, bijdrage door commissielid Lyde Bander

Dank u wel voorzitter,

Ik ben blij direct met dit dossier te kunnen beginnen. Want dit dossier spreekt boekdelen over hoe we als mens - en helaas ook als waterschap - met onze omgeving en andere levensvormen omgaan.

We weten allen inmiddels dat de mens de wereld om zich heen verwoest in onze drang naar meer meer meer. Samenleven met andere mensen vinden wij al moeilijk, laat staan met andere levensvormen. Maar we zijn inmiddels op het punt beland, dat we niet anders kunnen dan rekening houden met anderen. Dat betekent ook onze ruimte delen met anderen, ook anderen waar we misschien niet altijd even blij mee zijn. De Partij voor de Dieren pleit ervoor om eerst na te denken voordat we alles maar dood maken. Want we kunnen prima samenleven met muskusratten. We kunnen de voor onze veiligheid belangrijke objecten beschermen. En we kunnen boeren aansporen om een strook van hun land langs de waterkant in te zetten voor biodiversiteit. Ik begrijp dat dat voor ons eigen baggerwerkzaamheden ook wel praktisch is.

Voorzitter, ik ben teleurgesteld in het rapport van de Unie van Waterschappen. De Unie van waterschappen doet onderzoek, maar lijkt daarbij amper een variant, waarbij we rekening houden met het leven, serieus te nemen. Voor deze commissie had ik naar mijn idee niet genoeg informatie. Want wat betekent objectbescherming dan precies? Daarvoor moest ik zelf in gesprek met de dienst. Wat mij betreft was het aan de unie geweest concretere informatie te leveren.

Gelukkig waren onze ambtenaren wél bereid mij snel van de juiste informatie te voorzien, dank daarvoor. En dan kom ik tot iets interessants. Want objectbescherming in Friesland zou prima mogelijk zijn en concreet houdt dat het volgende in. We hebben 3600 km wering die beschermd zou moeten worden met graafwerende maatregelen. Dit zou gedaan kunnen worden met betongaas. Dit zou 162 mln euro kosten, mits we dat doen door werk met werk te combineren. Het betongaas heeft een afschrijvingsperiode van 25 tot 30 jaar. Per jaar kom ik dan dus op een kostenpost van bijna 6 mln euro per jaar. Daarbij zouden nog 1,5% exploitatiekosten voor beheer en onderhoud gerekend moet worden en daarnaast kosten voor exrta baggeren.

Met andere woorden: samenleven met andere levensvormen kan wel degelijk. Een diervriendelijke oplossing is mogelijk. Wij vinden het ook dat overgegaan moet worden tot objectbescherming in plaats van het doden van de muskusratten.

Dank u wel voorzitter.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer