Vragen over thermisch gerei­­nigde grond (TGG)


Indiendatum: 6 mei 2021

Inleiding: Eenvandaag berichtte op 2 maart 2021 over thermisch gereinigde grond (TGG), gebruikt bij werkzaamheden aan een dijk, die vervuild was. Er bleken hoge waarden aan zouten, chloride, sulfaat, zware metalen, benzeen en GenX in te zitten. De opruimkosten zijn zo’n 32 miljoen. Zie het artikel hier: 32 miljoen aan opruimkosten en mogelijk dode kalveren, omdat 'thermisch gereinigde grond' toch niet schoon was - EenVandaag (avrotros.nl). Eenzelfde set vragen hebben wij gesteld aan gedeputeerde Staten.

Vragen:

  1. Is/wordt bij werkzaamheden van/voor het waterschap gebruik gemaakt van TGG en, zo ja, is bij u, dan wel bij de FUMO, bekend waar TGG in ons werkgebied verwerkt is en waarvandaan deze grondstromen afkomstig zijn?

Indien het antwoord op de vorige vraag bevestigend is, hebben wij ook de volgende vragen:

  1. Is bekend of hierbij sprake is van vervuiling? Zo ja, waaruit bestaat die vervuiling? Zo nee, bent u bereid de desbetreffende grond te laten onderzoeken?
  2. Is bekend welke schade is ontstaan aan grondwater, bodem, etc? Zo ja, hoeveel? Zo nee, gaat u dat dan nader onderzoeken?
  3. Is bekend wat de opruimkosten zijn en wie deze moet betalen? Zo ja, wie? Is daarvoor een regeling getroffen of zijn partijen aansprakelijk gesteld? Zo nee, wanneer is dit wel bekend?
  4. Hoe ver zijn de opruimwerkzaamheden gevorderd en wat is de verdere planning hiervoor?
  5. Kan er, voordat de opruimwerkzaamheden geheel zijn uitgevoerd, nadere schade ontstaan? Zo ja, welke en is dit reden de werkzaamheden sneller uit te voeren? Zo nee, waarom niet?
  6. Ziet u reden te stoppen met het gebruik van TGG? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?

Nee, door het waterschap is/wordt geen thermisch gereinigde grond toegepast.

In elke uitvraag stelt het waterschap de voorwaarde dat grond schoon, ongereinigd en van natuurlijke oorsprong dient te zijn conform het besluit bodemkwaliteit.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer