Succes! Zwarte wieken op wind­molens tegen vogel­slacht­offers


5 oktober 2022

Twee van de negen windmolens bij Nij Hiddum Houw krijgen een zwarte wiek. Daarmee worden vogelslachtoffers voorkomen. Ons AB-lid Suzanne van Wylick heeft daartoe een toezegging gekregen van het Dagelijks Bestuur van het Wetterskip Fryslân.

In Noorwegen bleek eerder dat geschilderde wieken kunnen leiden tot 70% minder vogelslachtoffers. Ook in de Eemshaven loopt nu een proef.

De oproep van Suzanne is na te lezen in deze bijdrage.