Partij voor de Dieren doet mee aan water­schaps­ver­kie­zingen in Friesland


Kandi­da­ten­lijst vast­ge­steld op partij­congres

21 november 2022

Leeuwarden, 21 november 2022 – De Partij voor de Dieren doet op 15 maart 2023 mee aan de waterschapsverkiezingen in Fryslân. De kandidatenlijsten zijn op 20 november vastgesteld door de leden van de partij op het congres. Ook het verkiezingsprogramma is door de leden goedgekeurd op het congres en zal binnenkort worden gepubliceerd.

De kandidaten
De nummer 1 op de lijst voor het Wetterskip Fryslân is Ronnie Koop uit Dokkum. Binnen de partij is hij al enkele jaren actief. Ronnie vindt het Wetterskip Fryslân bij uitstek een waterschap waar de Partij voor de Dieren een belangrijke rol zal vervullen. Er is veel werk te verzetten om het Wetterskip Fryslân dier-, natuur-, en milieuvriendelijk te maken. Zo is er bijvoorbeeld sprake van uitdagende doelstellingen als het gaat om de waterkwaliteit en het klimaatneutraal zijn van Wetterskip Fryslân in 2030, het herstel van de biodiversiteit, het tegengaan van verdroging en meer inzetten op onderzoek naar preventie in plaats van de jacht op de muskusrat.

De nummer 2 is Anne Johan Woudstra uit Heerenveen. Hij is al geruime tijd actief in de afdeling Fryslân en heeft een bedrijfseconomische achtergrond. De nummer 3 is Ernst Kleinhuis uit Langezwaag. Hij is sinds 2019 actief binnen de partij en heeft een achtergrond in de civiele techniek.

Dieren, natuur en milieu
In het Wetterskip Fryslân kiest de Partij voor de Dieren voor haar planeetbrede visie waarbij de belangen van alle levende wezens worden meegenomen, net als in de Tweede Kamer en in alle gemeenteraden en waterschappen waar de partij vertegenwoordigd is. De Partij voor de Dieren wil een duurzaam, donkergroen en diervriendelijk Wetterskip Fryslân.