Bijdrage AB overname aandelen Nij Hiddum Houw


4 oktober 2022

Voorzitter,

De PvdD-fractie kan op hoofdlijnen instemmen met het voorstel. Het is een prima voorstel. De complimenten voor de portefeuillehouder, mevrouw Van der Hoek voor dit mooie resultaat. Voor het vervolg wil mijn fractie haar nog het volgende meegeven. Als eerste zou mijn fractie graag willen zien dat de te leveren stroom zoveel mogelijk door regionale partijen wordt afgenomen. En in de tweede plaats wil ik ervoor pleiten om de extra rendementsinkomsten vanuit het windpark te reserveren voor de vervolgfasen van de energietransitie. Ook op dat vlak komen er in de toekomst voldoende nieuwe uitdagingen op ons af.

Tenslotte voorzitter, willen de fracties van de PvdD, Water Natuurlijk/gebouwd natuur, Lagen lasten burger, Partij van de arbeid, Fryske Nationale Partij, 50+ en Christen Unie gezamenlijk aandacht vragen voor preventieve maatregelen in het voorkomen van dierlijke slachtoffers, met name vogels. Ervaringen elders leren dat het zwart schilderen van één van de drie wieken van een windmolen kan leiden tot 70% minder vogelslachtoffers. Per windmolen kan het gaan om tientallen en in sommige gevallen honderden vogelslachtoffers per jaar. In de Eemshaven wordt een proefproject gestart, gebaseerd op een beproefd Noors model. Aangezien met deze maatregel relatief marginale kosten gemoeid zijn (namelijk 3 man/vrouwdagen en 14 kilo verf) , zijn de PvdD, Water Natuurlijk/gebouwd natuur, Lagen lasten burger, Partij van de arbeid, Fryske Nationale Partij, 50+ en Christen Unie van mening om niet te wachten totdat het proefproject in de Eemshaven is geëvalueerd, maar om zo snel mogelijk tot actie over te gaan. Dat spaart een hoop vogelslachtoffers indien blijkt dat de maatregel ook in onze contreien effectief is. We hebben een motie achter de hand, maar mocht het DB kunnen toezeggen bereid te zijn om direct na de aankoop van het windpark en samen met de andere eigenaar, de gemeente Sud West Fryslan een onderzoek te doen om ook bij Nij Hiddum Houw deze actie zo snel mogelijk uit te voeren dienen we deze niet in.

Interessant voor jou

Bijdrage AB - oproep tot aanpak verdroging

Lees verder

Bijdrage AB uitvoeringsplan KRW 2022-2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer