Snellere aanpak verdroging natuur


29 december 2020
Tijdens de afgelopen AB-vergadering op 15 december 2020 is onze motie voor een snellere aanpak van verdroging in de natuurgebieden aangenomen! Het Wetterskip gaat deze verdroging in de komende tien jaar aanpakken.

de motie is hier na te lezen: motie snellere verdrogingsbestrijding natuurgebieden.

De inbreng van Suzanne van Wijlinck en de verdediging van de motie is na te kijken op de website van het Wetterskip.


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Overzicht 2019

Partij voor de Dieren vertegenwoordigd in het Wetterskip Fryslân De Partij voor de Dieren is sinds 2015 als Partij vertegen...

Lees verder

Vragen over thermisch gereinigde grond (TGG)

Vandaag hebben we vragen gesteld over thermisch gereinigde grond (TGG).Eenvandaag berichtte op 2 maart 2021 over TGG, gebruik...

Lees verder