Motie snellere verdro­gings­be­strijding natuur­ge­bieden


29 december 2020

Motie Partij voor de Dieren,
Roept op het dagelijks bestuur op:
- om begin 2021 een inventarisatie te doen waar sprake is van verdroging in natuurgebieden;
- het resultaat van deze inventarisatie medio 2021 te agenderen in de commissie SKZ met daarbij een concreet voorstel hoe een geconstateerde verdroging in binnen nu en 10 jaar kan worden verholpen, bij voorkeur met ééntiende deel per jaar;

Conclusie: De motie is aanvaard met 13 stemmen voor en 12 stemmen tegen,


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer