Inbreng bij programma Wetterskip


14 december 2015

Dank u wel voorzitter,

Allereerst wil ik het nieuwe college feliciteren met hun benoeming en succes wensen voor de komende vier jaar. We gaan als Partij voor de Dieren uit van een positieve en constructieve samenwerking.

Morgen is het Earthday. De dag dat we internationaal even stilstaan bij het leven op deze Aarde. Gewone mensen zaaien dan het zaad van wilde bloemen. Speciaal om de bijen te helpen overleven. Ze missen de kleuren, de geuren en het leven in ons landschap. De lucht van gier over de monotome raaigraslanden maakt ze somber en leeg van binnen. Mensen maken zich zorgen over het dode landschap dat de grote melkveehouders achterlaten.

De overbemeste weilanden, zonder kruiden, bloemen, insecten en weidevogels. De burgers willen gelukkig wel. Zij ondernemen acties als red de rijke weide en zaaien morgen wilde bloemen voor onze bijen. In Nederland is de biodiversiteit, afgemeten aan kwaliteit en kwantiteit van natuur, afgenomen tot circa 15 procent van de oorspronkelijke situatie. Het verlies aan biodiversiteit is daarmee aanzienlijk groter dan elders in Europa en de wereld. Verlies aan habitat door landbouw en verstedelijking is de belangrijkste oorzaak voor het historisch opgebouwde verlies aan biodiversiteit. Dit mag niet langer zo doorgaan en het wachten is nu op initiatieven vanuit de landbouw. Waarom kan het hier niet in Friesland wat in West Brabant, Zuid Holland en Zeeland wel gebeurd. Weilanden en bouwlanden met stroken die worden ingezaaid met kruiden en bloemen.

Wat gaat er in de veenweidegebieden gebeuren en waarom wordt er niet meer gekeken naar alternatieve gewassenkweek in het Noorden in plaats van steeds maar kostbaar zoet water er heen te pompen. Op de muskusrat na komen dieren in het programma niet voor. Er wordt gesproken over gebruikers, maar wij spreken bij voorkeur van bewoners. Het gebied telt naast mensen ook vele diersoorten. En natuurlijk de fora die aan de basis van alles ligt.

Omdat het college in haar programma zo duidelijk aangeeft wat wenselijk is voor de landbouw, doen wij dat voor de natuur. Als dit college duurzaamheid en biodiversiteit de ruimte geeft zal ze de Partij voor de Dieren aan haar haar kant vinden. Zo niet dan zullen we de kant van de oppositie kiezen. Er is voor Friesland op deze gebieden veel te winnen, waar we tot nu toe al zoveel verloren hebben. We zijn als fractie benieuwd naar de reactie van dit nieuwe college en zijn bereid met hen samen te werken om Friesland biologisch rijker te maken. We hopen dat de komende vier jaar samen met dit nieuwe college te kunnen doen.

Theo Scheper

Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer