Bijdrage AB - oproep tot aanpak verdroging


4 oktober 2022

Voorzitter,

graag wil ik naast het uitvoeringsprogramma biodiversiteit ook nadere aandacht willen over het onderwerp verdroging. Nadrukkelijk zou ik daar nog in deze bestuursperiode nader op in willen gaan. De aanpak van de verdrogingsproblematiek in natuurgebieden behoort volgens de PvdD tot één van de hoofdprioriteiten van het Wetterskip te zijn. Net als bij de KRW missen wij bij het DB het gevoel van urgentie als het gaat om de voortgang op dit onderdeel.

De verdrogingsproblematiek speelt al lang. Bij de begroting van 2021 is onze motie aangenomen die het DB oproept om met een concreet voorstel te komen hoe de geconstateerde verdroging binnen nu en 10 jaar kan worden verholpen, bij voorkeur met ééntiende deel per jaar. Bijna twee jaar geleden alweer! Het DB propageert met de mond, het gevoel van urgentie voor de verdrogingsthematiek, maar dé facto gebeurt er niets. Nog langer wachten betekent een verdere afbraak van de natuur, en dus een vergroting van het probleem. Op termijn zal dat tot meer kosten leiden.

Ik heb een concrete vraag: Is de portefeuillehouder bereid om daar in de commissie van 8 november op terug te komen?

Interessant voor jou

Bijdrage lange termijn agenda commissie SKZ

Lees verder

Bijdrage AB overname aandelen Nij Hiddum Houw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer