Wonen, zorg, onderwijs en cultuur


Een samen­leving waarin iedereen zich thuis kan voelen

De Partij voor de dieren wil een betrokken overheid die burgers toegang verschaft tot het recht op wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur. Zoals de wet de uitdrukking kent ‘als een goed huisvader’, zo zou ook ‘Vadertje Staat’ zich moeten gedragen. Niet betuttelend, maar dienstbaar aan een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Wat we hebben bereikt

  • Huisdier in zorginstelling stap dichterbij

    Huisdieren moeten mee kunnen naar zorginstellingen. De regering gaat in overleg met de brancheorganisatie van zorgondernemers om dit mogelijk te maken. Uit onderzoek blijkt dat het meenemen van huisdieren een positieve invloed heeft op de gezondheid en het algemeen welbevinden van ouderen. Ook voor het dierenwelzijn is dit beter. Huisdieren kunnen bij hun baas blijven en worden niet langer uit hun vertrouwde omgeving weggehaald als ouderen niet meer in staat zijn alleen te wonen. Toch zijn in lang niet alle Nederlandse zorginstellingen huisdieren welkom. Daarom is het noodzakelijk dat de minister in overleg gaat met brancheorganisatie ActiZ over hoe zorginstellingen het meenemen van een huisdier breder mogelijk kunnen maken.

  • Natuurinclusief bouwen

    In Rotterdam, Leiden, Amsterdam en Den Haag wordt ingezet op natuurinclusief bouwen. Dit houdt in dat bij nieuwbouw en renovatie van bestaande woningen rekening wordt gehouden met stadsnatuur. Er komt onder andere meer groen op en om gebouwen en de leefomstandigheden van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen worden verbeterd. In veel wijken in Nederland is een gebrek aan groen en natuurinclusief bouwen is hiervoor een goede maatregel.

  • Duurzaamheid in het onderwijs

    Om goed te kunnen werken aan leefbaarheid van de planeet en een groene economie is het belangrijk om aandacht te besteden aan dieren, natuur en milieu. De overheid gaat duurzaamheid in het onderwijs structureel faciliteren en stimuleren. Een duurzame samenleving begint op school, daarom is logisch dat dieren- natuur- en milieuonderwijs vast onderdeel gaat uitmaken van het lesprogramma. Ruim veertig jongerenorganisaties en de onderwijswoordvoerders van de Partij voor de Dieren, SP, PvdA, GroenLinks, D66, Christen Unie en 50plus hebben het Verdrag duurzaamheid in het onderwijs ondertekend.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Nieuws