Werk­bezoek Franeker - Harlinger


2 februari 2018

Op 23 januari jl. bezocht Theo Scheper het gebied bij Franeker en Harlingen. Hier voert het Wetterskip werkzaamheden uit in verband met bodemdaling door gas- en zoutwinning en waterberging. Er worden natuurvriendelijke oevers en vispassages aangelegd. Ook werd een boer bezocht en zoutwinner Frisia.

Uitleg van de directeur van Frisia (rechts) over zoutwinning en bodemdaling.

Wereldwijde omzet van de zoutsector

In de blauwe ketels wordt het calcium en magnesium uit het zout gehaald.

Verbetering van de vispassage van zoet naar zout water

In twee weken tijd hebben een miljoen drie stekelige baarsjes gebruik gemaakt van de vispassage die je in de verte ziet liggen.

Presentatie van een boerenbedrijf uit de omgeving

Verbrede waterweg met natuurvriendelijke oevers en luwe zones, bestemd als paaiplaats voor de vis

Gerelateerd nieuws

Bezoek project Geef vis de ruimte

Op 12 oktober jl. was Theo Scheper bij de afsluiting van een vijfjarig project (2012-2017) “ruim baan voor vissen” door o.a. ...

Lees verder

Beëdiging Suzanne van Wylick

Suzanne van Wylick is beëdigd als nieuw lid van het Algemeen Bestuur van het Wetterskip namens de Partij voor de Dieren. Lees...

Lees verder