Bericht van de fractie oktober 2019


16 oktober 2019

Na de verkiezingen van begin dit jaar begonnen wij met een nieuwe fractie. Als AB-lid verwoordt Suzanne van Wylick onze standpunten. Lyde Bander ondersteunt haar als commissielid. Meer informatie over wie wij zijn vindt u onder de link "Onze mensen".

De afgelopen maanden zijn we druk geweest met ons inlezen. Het bijwerken van de website is er toen helaas even bij ingeschoten. Vanaf nu hopen we dat beter te gaan doen.
Inmiddels hebben we een paar goede bijdragen kunnen leveren aan de debatten, onder andere over muskusratten en de omgevingsvisie. Onze bijdragen zijn te lezen en te zien via de link "Bijdragen". Suzanne heeft daarnaast vragen gesteld over de vervuiling door gifgebruik in de bollenteelt.