Anne Johan beëdigd als commis­sielid


'dat verklaar en beloof ik'

25 mei 2023

Met trots verwelkomen we Anne Johan als commissielid binnen onze fractie PvdD Wetterskip Fryslân. Tijdens de extra AB vergadering is Anne Johan beëdigd en is ons team officieel compleet.

Van harte gefeliciteerd Anne Johan!

Gerelateerd nieuws

Bijdrage PvdD fractie coalitieakkoord Wetterskip Fryslân

Aan de formateur CC beoogde coalitiepartijen Betreft: Bijdrage coalitieakkoord 2023 - 2027 Partij voor de Dieren Wetterskip...

Lees verder

Succesvolle bijdrage coalitieakkoord

We mochten een bijdrage leveren voor het coalitieakkoord. Onder andere hebben we gekozen voor een nota dierenwelzijn. De coal...

Lees verder