Bezoek IJssel­meerdijk


12 juli 2017

Op maandag 3 juli 2017 bezochten leden van het Algemeen Bestuur van het Wetterskip de IJsselmeerdijk bij Lemmer. Deze dijk is voor de komende 50 jaar op HWBP hoogte gebracht. Dat is deel van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

De dijk werd over een lengte van vijf kilometer verhoogd met gemiddeld één meter. Dit is gedaan om Nederland veiliger te maken. Door die ambitie is het HWBP de komende jaren bezig met de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het HWBP trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.