Nieuws

Werkbezoek Franeker - Harlinger

02-02-2018
Op 23 januari jl. bezocht Theo Scheper het gebied bij Franeker en Harlingen. Hier voert het Wetterskip werkzaamheden uit in verband met bodemdaling door gas- en zoutwinning en waterberging. Er worden natuurvriendelijke oevers en vispassages aangelegd....

Bezoek project Geef vis de ruimte

19-10-2017
Op 12 oktober jl. was Theo Scheper bij de afsluiting van een vijfjarig project (2012-2017) “ruim baan voor vissen” door o.a. de drie Noordelijke Waterschappen plus die van Hollands Noorderkwartier (4 dus) het Waddenfonds en nog vele ander...

Bezoek Energiefabriek Apeldoorn

05-10-2017
Op 18 september 2017 bezocht het Algemeen Bestuur van het Wetterskip de Energiefabriek in Apeldoorn. Hier wordt gewerkt volgens de principes van de circulaire economie. Hier wordt bijvoorbeeld fosfaat teruggewonnen uit rioolslib...

Bezoek IJsselmeerdijk

12-07-2017
Op maandag 3 juli 2017 bezochten leden van het Algemeen Bestuur van het Wetterskip de IJsselmeerdijk bij Lemmer. Deze dijk is voor de komende 50 jaar op HWBP hoogte gebracht. Dat is deel van het hoogwaterbeschermingsprogramma. De dijk werd over een...