Bijdrage begroting 2023 AB


20 december 2022

Bekijk de inbreng van AB-lid Suzanne van Wylick op de website van het waterschap. De sprekers zijn te selecteren onder het kopje "selecteer spreker(s)".

Interessant voor jou

Bijdrage funderingsaanpak veenweidegebied AB

Lees verder

Bijdrage coalitieakkoord Wetterskip Fryslân 2023-2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer