Suzanne van Wylick


Huidig lid AB Wetterskip Fryslân

Ik ben Suzanne van Wylick. In het dagelijks leven ben ik beleidsadviseur bij de mbo instelling ROC Friese Poort. Ik ben lid geworden van de Partij voor de Dieren, omdat deze partij als enige partij zich tot in het diepst van haar vezels écht hard maakt voor een radicale verandering en vergroening, en strijdt voor de rechten van dieren.

Daarom ben ik namens de Partij voor de Dieren lid van het algemeen bestuur van het Wetterskip. Daarbij maak ik mij sterk voor:

  • Schoon oppervlakte water
  • Veilige, groene en natuurvriendelijke dijken en overs
  • Veilige stuwen en gemalen voor vissen
  • Stoppen met de huidige muskusratbestrijding
  • Waterpeilverhoging, te beginnen in het veenweidegebied
  • Een volledig democratisch Wetterskip: geen gereserveerde zetels meer voor boeren, bedrijven en beheerorganisaties
  • De vervuiler en gebruiker betaalt de rekening.

Meer informatie over mij is te lezen op de website van het Wetterskip.