Bezoek project Geef vis de ruimte

Op 12 oktober jl. was Theo Scheper bij de afsluiting van een vijfjarig project (2012-2017) “ruim baan voor vissen” door o.a. de drie Noordelijke Waterschappen plus die van Hollands Noorderkwartier (4 dus) het Waddenfonds en nog vele ander organisaties. Voor € 11 miljoen zijn er aan de kust tot ver boven in Groningen projecten uitgevoerd die vismigratie (en voortplanting) bevorderen.

 

 

Vrije oversteek via het gemaal van vis van zoet naar zout en andersom

 

 

 

Net waarmee kan worden gemonitord hoeveel vis van de oversteek gebruik maakt

 

Mw. Jager van Wetterskip Fryslân krijgt het eindrapport "Ruim baan voor vissen" aangeboden.

 

Uitleg van een gids van it Fryske Gea

 

De vaart naar het zoete binnenwater

 

Honderden kluten in de buitendijkse kwelder

 

Uitleg in het gemaal

 

De verschillende waterschappen werken samen aan het vijfjarige project

 

Onderzoekers presenteren de voorlopige resultaten

 

Café de Zwarte Haan

 

Uitleg over de genomen maatregelen voor betere vismigratie