Onze vertegenwoordigers bij Wetterskip Fryslan

Sinds de waterschapsverkiezingen van maart 2015 heeft de Partij voor de Dieren een zetel in het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslan die is ingenomen door lijsttrekker Theo Scheper. Omdat er soms op hetzelfde moment twee commissievergaderingen worden gehouden en ook om een vervanger te hebben bij lange afwezigheid mag een eenmansfractie een vervangend lid aanwijzen. Johannes Brouwer is als plaatsvervanger aangewezen.

 


Theo Scheper

Lid van Algemeen Bestuur Wetterskip Fryslân

 

     

De Partij voor de Dieren gaat uit van het principe dat de vervuiler betaalt. Grote veehouderijen zorgen voor een hoge nitraatbelasting en het is daardoor steeds duurder om ons drinkwater schoon te krijgen. Mijn inzet is ervoor te zorgen dat diegene die het water het meest vervuilen ook de hoogste lasten gaan dragen, in plaats van dat iedereen daarvoor moet betalen, wat nu het geval is. Op sommige plaatsen leidt een kunstmatig laag waterpeil tot problemen. Ingeklonken veengebieden en teruggang van het aantal weidevogels zijn daar twee voorbeelden van. Door een meer natuurlijkere waterstand en kwalitatief schoon water zorgen we ervoor dat de mens, de natuur en het landschap er op vooruitgaan.

Wij willen natuurlijkvriendelijke maatregelen nemen en geven ruimte aan vissen, reptielen, amfibieën zoogdieren en vogels. We investeren in preventieve maatregelen tegen de muskusrat in plaats van het doden van honderdduizenden van deze dieren, waarbij ook nog eens vele andere dieren zoals zwemvogels verdrinken. Een verstandig beleid met oog voor natuur, landschap en alles wat daarin zijn plekje heeft. Samen zorgen voor dat wat waardevol is en het verdiend door ons beschermd te worden.

 

     


Johannes Brouwer

Commissielid van het algemeen bestuur Wetterskip Fryslân

 

Respectvol omgaan met je omgeving en het herstellen van het evenwicht binnen het ecosysteem, waar je onderdeel van vormt, vind ik een basisbeginsel. Een gifvrije landbouw en ruimte voor diversiteit is een voorwaarde voor duurzaamheid.