Onderwerpen en standpunten

Momenteel spelen de volgende onderwerpen waar de Partij voor de Dieren invloed op wil uitoefenen. Voor het standpunt en meer informatie kunt u op het onderwerp klikken:

- Bestrijdingsmiddelen

- Diervriendelijk onderhoud van watergangen

- Echt schoon water

- Hengelen

Muizenplaag

- Muskusrattenbestrijding

- Geen recreatie ten koste van dieren en natuur 

- Veenweidevisie

- Vervuiling door meststoffen tegengaan

- Vismigratie en visvriendelijkheid gemalen

Waterschapsbelasting omhoog of omlaag?

- Weidevogels

- Winning van gas en zout

- Stoppen met bestrijding verzilting door aanvoer zoet water

 

Hoofdthema's

Veel van deze punten zijn te herleiden tot een paar hoofdthema's: veranderingen waar Fryslan op in moet zetten. In Provinciale Staten en in Wetterskip Fryslan:

- Fryslân of veehouderij: wat is leidend?

- Efficiency of diversiteit: waar ligt het optimum

 

Mist u wat?

Laat het ons weten. Dan voegen wij een item toe of geven we bericht wat ons standpunt is. Mail naar: t.scheper@partijvoordedieren.nl